שינוי בצדקה

השאלה:

התרמתי סכום מסוים עבור עמותה, אך היא לא גבתה את הסכום. האם מותר להעביר סכום זה עבור עמותה שעוסקת בדבר אחר?

 

התשובה

הרב דוד אייגנר | חשוון תשע"ג

באופן עקרוני, כשמפרישים כסף לצדקה, יש חיוב לתת אותו למטרה שלשמה הוא הופרש. אמנם, בגמרא (ב"ב ח ע"ב) מובא ש'מותר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה', מותר לשנות את ייעוד הצדקה מנתינת כסף לעניים לנתינת מזון לעניים, ויש יכולת ביד אנשי העיר לשנות, לפי הצורך באותה העת.

אולם, שינוי כזה יכול להיעשות רק על ידי אותם שמונו באופן רשמי על נתינת הצדקה בכל העיר, או על ידי חכם המכיר היטב את כל צרכיה של העיר, כפי שפסק השו"ע (יו"ד סי' רנו סעי' ד). על כן אין יכולת ביד מי שנתבקש לאסוף צדקה להחליט לבדו שהוא משנה את ייעודו של הכסף.

על כן, יש ליצור קשר עם העמותה, ולברר מדוע הם לא באו לקחת את הכסף. אם אין יכולת ליצור איתם קשר, תיתכן אפשרות שהכסף יועבר לייעוד אחר, אך כדי לעשות כן יש ללכת לרב המצוי באזורכם, כדי לברר מהם צורכי הציבור שיש להעביר אליהם את הכסף.