בן אדם שקנה שטח עם עצים מאוד ותיקים שלא עשו נטע רבעי ועכשיו העצים הרבה מעבר ל ארבע שנים - הוא צריך לעשות משהו ?

השאלה:

שלום - בן אדם שקנה שטח עם עצים מאוד ותיקים שלא עשו נטע רבעי ועכשיו העצים הרבה מעבר ל ארבע שנים - הוא צריך לעשות משהו ? תודה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט טבת תשפ"א 12:13

שלום

קדושת פירות נטוע רבעי הוא רק על הפירות הגדלים בשנה הרביעית של העץ משעת נטיעתו.לכן פירות הגדלים עלעצים ותיקים שעברו עליהם יותר מארבע שנים מנטיעתם. הם פירות חולין ויש להפריש מהם תרות ומעשרות


 בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי