אוצר בית דין

השאלה: שלום לרב, לגבי היבול שנמכר במסגרת 'אוצר הארץ' א. האם הירק ב'אוצר בית דין' הוא דווקא מגבול עולי מצרים או גם מגבול עולי בבל? ב. הפירות שנמכרים כרגע הם יבול שישית, אך מסתמא נעשים בהם עבודות, האם הם מהיתר מכירה? ואם לא מה מקורם? ג. יש ירקות שכתוב עליהם 'גבול עולי מצרים - ללא קדושת שביעית' נאם מעשה בהם היתר מכירה? תודה רבה וישר כח גדול על כל העשיה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ז' חשון תשפ"ב 19:02

בס"ד


שלום וברכה


א. רוב רובו של הירק הוא מעולי מצרים, יש מעט מלפפונים בקדושת שביעית שהם מגבולות עולי בבל אבל הם מחממות. 

ב. כל מלאכה לטובת הפרי מותרת כעת. 

ג. כן


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp