אם רוכשת בכסף האם יש איזושהיא קדושה לכסף או לעודף?

השאלה:

אם רוכשת בכסף האם יש איזושהיא קדושה לכסף או לעודף?

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ח' תשרי תשפ"ב 12:50

שלום

אין קדושה במעות.

התשלום הניתן בקניית ירקות ופירות אוצר בית דין אינו על הפרי , אלא עבור הטרחה של שלוחי בית הדין.

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp