הדלייה

השאלה:

שלום. לפני השמיטה שתלתי בגינה צמח מטפס סמוך לגדר. האם מותר בשמיטה "להדלות" את עליו על הגדר? אשמח למקורות.. תודה וישר כח!

התשובה

הרב דוד אייגנר | ז' חשון תשפ"ב 16:07

ב"ה

שלום וברכה

מהותה של הדליית צמח היא לשפר את תנאיו, כדי שהוא יוכל לגדול יותר טוב, פעמים רבות פעולה זו גורמת מטבע הדברים לצימוח נמרץ יותר ולכן ככלל היא פעולה שאסורה בשמיטה. אלא אם כן ללא ההדלייה יגרם לצמח נזק משמעותי.

כפי העיקרון ההלכתי בשמיטה- תוספת צימוח= איסור דרבנן= מותר רק במקרי אוקמי אילנא (מכיוון שמדובר בצמח נוי אין כאן דיון ביחס לאוקמי פירא).

להרחבה ראה: פאת השלחן (סי' כ סעי' ה; שם ס"ק יד, טז); שבת הארץ (פ"א ה"ה אות יג, יז, יט, כ; פ"ג ה"ט אות ב).

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp