הידרופוניקס בצנור

השאלה: ב"ה בוקר טוב הרב עמיחי בנוגע למערכת גידול הידרופוני בשמיטה. המערכת בת שני צינורות גידול מצויה בגינה ומוצמדת לגדר הגינה. צינור תחתי גובהו 40 ס"מ מעל פני הקרקע וצינור עילי 80 ס"מ מעל פני הקרקע וללא "גג" זוהי מערכת סגורה ע מים ודשנים בלבד. מה דינה בנוגע לשמיטה האם חל על הירקות קדושת שביעית האם יש מניעה כלשהיא באופן גידול זה בברכה חמה אברהם דהאן צפת

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט כסלו תשפ"ב 10:20

בס"ד


שלום וברכה


לגבי גדולי מים כידוע יש מחלוקת אחרונים האם הותרה בשביעית או לא, אבל כאשר יש דשנים נראה שיש להחמיר ולהחשיב כקרקע. אמנם היה מקום להקל (כפי שהקל החזו"א) אם כשיש נתק בין הקרקע והגידול על גבי ניילון. אבל בנידון שלך מדובר בקרקע רגילה ללא כיסוי וללא גג, כמו כן ברור שהעלים יצאו מרוחב הצינור וינקו מהקרקע וללא גג, על כן נראה שאין לשתול בצנורות אלו בשמיטה, אלא א"כ יהיה נתוק בין הקרקע והשתילים וכן שיהיה גג מלמעלה, אז אפשר להקל. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp