העפת עלים

השאלה: שלום הרב יהודה, האם מותר להעיף במפוח עלים יבשים שנמצאים בגינה? הם גם מכערים וגם אולי יכולים להיות מקום מסתור לנחשים ועקרבים שנמצאים באזורנו. תודה וכל טוב!

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | א' אב תשפ"ב 9:51

בס"ד

שלום וברכה


אפשר להעיף את העלים, הן מהסיבות שכתבת, והן מהסיבה שגינה צריכה להיות יפה, וכבר כתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שיש מושג של אוקמי בנוי, ולכן הדבר מותר גם מדין אוקמי בנוי. 


חודש טוב ומבורך

שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp