זיתים ומלפפונים כבושים מגוי

השאלה: שלום עליכם שאלה: מוסלמי שאמו יהודיה,כיום ,הוא נשוי עם מוסלמית, כלומר,משפחתו כולם מוסלמים, גרים בנצרת. עובד בשיפוץ והביא מתנה לבעל הבית אצלו הוא עובד ,זיתים ומלפפונים כבושים מהשדה שלו. ברור שמצד ההלכה הוא יהודי ונשאלתי כיצד עליו לנהוג ביחס לשמיטה וכו'. בענין כשרות לא נראית לי בעיה,אלא אם כן אתם חושבים אחרת. אשמח לקבל תשובתכם. תודה אבשלום קציר

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ב סיון תשפ"ב 23:17

בס"ד


שלום ברכה לרב


גם אני חושב שאם אלו זיתים ומלפפונים רגילים, ללא תוספות מיוחדות, אין בהם חשש של כשרות, מכיוון שהמוצרים שמולחים בהם אינם מהחי וכדו' אלא מהצומח, וכן לעניין הזיתים, רוב הזיתים בארץ הם אחרי שנות ערלה. (בזן הסורי אין כלל אפשרות של ערלה). על כן החשש היחידי שלי הוא לעניין המלפפונים בשביעית שאם הוא יהודי יתכן שזו קרקע יהודי ויש בהם גזרת ספיחים האוסרת באכילה. על כן לעניין הזיתים הם בודאי של שישית ואין בהם חשש שביעית וכן נראה מבחינת כשרות בכבישה רגילה אין צורך לחשוש ואפשר לאכול. לגבי המלפפונים אם הוא יהודי יש לחוש לגזרת ספיחין. אמנם הרבנות הראשית סומכת על רוב קרקעות מכורות, אבל זה לעניין אדם שקונה בשוק וכדו', שאין לנו ידיעה ברורה שהוא מגדולי ישראל. אבל בנידון זה שהוא אומר שזה מהגינה שלו, א"כ יש חזקת ספיחים ואין להקל בגלל רוב קרקעות. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp