כי

השאלה: שלום הרב יהודה הלוי עמיחי, תודה על התשובה! (שאלתי לגבי גידול בחממה במצע מנותק בשמיטה בישיבה תיכונית סוסיא) שאלת המשך: אין לנו גוי. אז בפועל למעשה לא לזרוע ולשתול אחרי ראש השנה? השרשת ייחורים וזריעה/שתילה לשם ניסויים של תלמידים (כנ"ל בחממה עם מצע מנותק) דינם כשתילה רגילה? בבית גמור, כגון כיתה, אפשר לכתחילה לשתול בעציצים עם תחתית? תודה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ג אדר תשפ"א 0:14

בס"ד


שלום וברכה


א. אני חושב ששתילת ירקות (לא זריעה) אפשר להקל בבית במצע מנותק אפילו בלא גוי, ובלבד שיהא בכך חשיבות שהתלמידים ילמדו שאפשר לעשות שמיטה בחממה. אמנם אם זה רק במסגרת מחקר מדעי אינני רוצה בכך צורך גדול. 

ב. בכתה יש לנהוג כמו עציץ שאינו נקוב בבית. בקומת קרקע ראוי לשים ניילון על כל הרצפה. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ toraland whatsapp