לימון שביעית וביעורו

השאלה: שלום, יש לנו עץ לימון בחצר. על העץ כל הזמן נמצאים לימונים, גם בתקופה זאת. מה הדין לגבי ביעור פירות שביעית בעץ הלימון הזה? האם יש צורך לבער ממנו גם פירות הגדלים והנמצאים כעת על העץ?

התשובה

הרב יואל פרידמן | ד' סיון תשפ"ג 11:11

שלום,

הלימון שמצוי כעת על העץ והוא בשל יש לגביו ספק אם הוא משנה שביעית או משנה שמינית. יש לימונים שאורך גידולם הוא ארוך (בין 8-12 חודשים), ולכן כתבנו שיש לחשוש לשביעית עד חודש תמוז. לגבי הביעור נקבע שביעור הלימון באמצע חודש תשרי תשפ"ד (ערב סוכות).

בברכת חג שבועות זמח, 

יואל פרידמן

toraland whatsapp