לימונים בשלים

השאלה: שלום בגינה שלי יש עץ לימון המניב מספר פעמים בשנה. על העץ ישנם כיום לימונים בשלים רבים בגדלים שונים, נהגתי בהם עד כלימוני שביעית הן מצד דיני הקדושה והן לעניין פטור מתרו"מ. עד איזה תאריך הלימונים שעל העץ הם לימונים מחנטת שנת שביעית? כמובן לא בדקתי ותארכתי את זמן החנטה שהוא גם מתפרש על תקופה לא קצרה. בתודה מראש שמחה

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ט"ז אייר תשפ"ג 9:54

שלום וברכה

לימונים שבשלים לגמרי , דהיינו צהובים וקצת רכים יש להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה, מעשר שני ועני ( בגלל הספק), וגם לשמור קדושת שביעית.

שאר הלימונים שייכים כבר לשנה השמינית ויש להפריש מעשר שני בברכה 

מוטי שומרון

toraland whatsapp