מצע מנותק בשמיטה

השאלה: עציץ שקבלתי, בבית מיד הנחתי מתחתיו כלי, האם מותר להעבירו לכלי גדול יותר?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | י"ח כסלו תשפ"ב 10:23

בתוך הבית מותר

toraland whatsapp