ספיחין סמוך למגרש כדורגל

השאלה:

שלום הרב, יש לנו שאלה בנושא "גזרת ספיחין". סמוך למגרש הכדורגל בישוב ישנו שיח מלון - האם חלה "גזרת ספיחין" במקרה כזה או שלא?

התשובה

הרב דוד אייגנר | כ"ב סיון תשפ"ב 10:42

ב"ה

שלום וברכה

גזירת ספיחין שייכת בכל מקום בו ישנה רגילות לזרוע, לכן אם מסביב למגרש הכדורגל שלכם ישנו גינון וכדומה, זה שטח שמיועד לזריעה ולכן חלה בו גזירת ספיחין ואין לאכול מן המלון.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp