עין יהב

השאלה: האם ידוע לכם הנידונים ההלכתיים ביחס למזרח נחל הערבה, והאם יש התיחסות להכרעה הלכתית על ידי רבני כל החוגים וכשרויות לענין קדושת שביעית, ובפרט למלאכות חרישה זריעה וקצירה על ידי ישראל. תודה מראש.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | ז' חשון תשפ"ב 13:59

בס"ד


שלום וברכה


במשנת יוסף (ח"א סי' מד, ח"ב סי' מז) שם יש את הדיון על מזרח לנחל שהתיר הבד"ץ לקראת תשל"ד, נראה לי שברור להם שהוא חו"ל גמור ומותרות אפילו עבודות בקרקע. הרבנות נקטה בכל המקומות הללו כספק ודרשו גם היתר מכירה לחומרא. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp