עציץ מתנה

השאלה:

שלום הרב. קיבלנו בעבודה עציץ נענע לכבוד טו בשבט. האם מותר לגדלו בבית, מצד השמיטה? כמו כן אין לי דרך לברר מתי גידלו אותו ואיך? אשמח לגעת מה דינו? תודה, נעם.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א שבט תשפ"ב 17:52

בס"ד


שלום וברכה


בעציץ צמחי נוי אין איסור ספיחים. 

כמו כן אין דין עקירה שאמרו חז"ל בעצים, מכיוון שדין זה שייך רק בעצי פרי ואין כאן פירות וערלה.על כן אין חובת עקירה. 

אלא שיש שאלה של מסייע בידי עוברי עבירה, כאן אין עבירה ודאית מכיוון שרוב העציצים הללו מיוצרים בחממות מנותקות ולאחר מכן עוברים לחממות רגילות ואין כאן איסורים גמורים, ויתכן שהם עשו גם היתר מכירה, על כן אין כאן דין מסייע. 

העולה שאפשר לגדלו בבית במצע מנותק, אבל בכו"א ראוי להעיר לחברה על כך שהשנה שנת שמיטה ולא ראוי להכנס לספקות הלכתיים. 


שבת שלום 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp