עקירת עצי פרי בשביעית לצורך סוכה

השאלה:

לרב עמיחי שלומות ואור. כדי להגדיל את הסוכה השנה אנחנו צריכים לעקור עצי פרי עם פירות. רציתי לשאול א. האם זה מותר על ידי גוי. ב. האם זה יהיה מותר גם השנה למרות שיש על העצים פירות (אומנם לא הרבה) הקדושים בקדושת שביעית בתודה מראש. מרדכי שטרסברג

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה אלול תשפ"ב 18:37

בס"ד


שלום וברכת ד'


א. אין איסור בל תשחית בדברים שנעשים לצורך מצווה כגון לצורך עצי מזבח או לסוכה. יסוד הדבר הוא כפי שנפסק שכאשר יש רווח גדול בקציצת עצים והוא 'מעולה בדמים' אין בכך איסור בל תשחית. על כן התירו גם לצורך מצווה שזו מעלה גדולה מ'מעולה בדמים'. ועוד ראיה לכך מדין שעוקרין את סוסי המלכים שזו פעולה לצורך כבוד המלך, ק"ו לכבודו של מלך מלכי המלכים הקב"ה שאין בכך בל תשחית. אמנם אני מבין שהשאלה היא להרחיב סוכה, אבל נראה שכל סוכה היא צורך מצווה אפילו שבאופן תאורטי אפשר אולי להצטמצם בסוכה הישנה אבל ברור שזאת מהות הסוכה ויש בכך מצווה על כן נראה שאפשר לעקור לצורך סוכה. אמנם עדיף שהעקירה תעשה על ידי נכרי, ועוד יותר אם אפשר שהוא יקנה את העץ ויעקור אותו. 

ב.  לא פורט באיזה עץ מדובר, אם אלו פירות קיץ אפשר לעקור את העץ כיוון שכבר הגיעו לעונת המעשרות. אם זה עצי הדר צריך לדעת יותר פרטים על גודל הפירות.  


כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp