צמח שניטע באיסור בשביעית

השאלה: שלום רב בחצר בניין משותפת (יהודי מבוגר שלא ידע על עניין שביעית) שתל שיבה בשנת השמיטה האחרונה בתשע״ה היות ועוברים ושבים לפעמים קוטפים ממנה השאלה היא האם היום כעבור כ6 שנים צריך לעקור את השיבה? האם מותר להשתמש בה? אשמח לתשובה מפורטת

התשובה

הרב דוד אייגנר | ה' אדר תשפ"א 9:26

ב"ה

שלום וברכה

חז"ל גזרו על הנוטע עץ בשביעית שעליו לעקור את הצמח, בטעם הדבר מדוע אם נטע בשביעית חייב לעקור הובא בגמרא גיטין נג ע"ב משום גזירת 'מונים'. ביאר רש"י שם, שטעם הגזירה הוא שלאחר סיום שלוש שנות העורלה, כאשר אנשים יאכלו מפרי העץ, ימנו, יספרו לאחור את שנותיו של העץ, וכשיבינו ששנת השמיטה היא השנה הראשונה לנטיעה, יתירו בשל כך נטיעות מלכתחילה בשמיטה. טעם נוסף שהובא בגמרא הוא שאם נתיר בשוגג יטעו במזיד ויאמרו שהדבר נעשה בשוגג מכיוון שנחשדו ישראל לזלזל במזיד במלאכות בשביעית, אף במקום שלא נחשדו לעשות באופן זה מלאכות בשבת.

 ראה גם במשנה תרומות ב, ג.

על כל פנים, הגזירה היא על הנוטע ולא על האחרים, ואף לא על בנו, לכן ניתן ליהנות מהצמח.

ראה רמב"ם שמיטה ויובל א, יב; ג, יא.

למעשה אינך חייב לעקור, ואתה יכול ליהנות מהצמח.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp