ריבס

השאלה: ריבס rhubarb יש חשש שמיטה?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | י"ד אייר תשפ"ג 15:18

אין חשש

toraland whatsapp