האם מותר להכנים לכלי חדש. צמח במרפסת שהמכל שלו נשבר?

השאלה:

האם מותר להכנים לכלי חדש. צמח במרפסת שהמכל שלו נשבר?

התשובה

הרב דוד אייגנר | שבט תשע"ה

ב"ה

שלום וברכה,

 

עציץ שנמצא במרפסת מקורה שיש לה גם רצפה מותר להכניס את העציץ לכלי חדש, ובמקרה זה מותר גם להכניס לתוך כלי גדול יותר.

אם המרפסת מרוצפת או מחופה בבטון וכדומה אך אינה מקורה מותר להכניס את העציץ למיכל באותו גודל.

אם המרפסת אינה מקורה ואינה מרוצפת או מחופה מותר להכניס לעציץ חדש רק אם העציץ עצמו מונח על גבי צלחת שמנתקת אותו הקרקע.

 

בברכת התורה והארץ,

דוד אייגנר

toraland whatsapp