שמיטה

השאלה: שלום וברכה. האם יש הנחיות)איסורים לגבי עשית קמפוסט בשנת שמיטה וטיפול בו במשך השנה?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ט' תשרי תשפ"ב 10:11

שלום וברכה

אסור להשליך לערימת הקומפוסט פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית כל עוד הם ראויים למאכל אדם. ניתן לעטוף אותם בשתי שקיות נייר ולהניח בערימה.

אסור לדשן את הגינה בקומפוסט שנוצר. אלא רק לאחר השמיטה.

בברכת גמר חתימה טובה

מוטי שומרון

toraland whatsapp