שמיטה

השאלה: האם מותר השנה לכסות עשבייה שגדלה בניילון או אמצעי אחר למנוע את גדילתה? תודה ובברכה.

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ז' חשון תשפ"ב 21:32

מותר

toraland whatsapp