שמיטת כספים וצדקה

השאלה: שלום, האם ניתן לעשות שמיטת כספים לישיבות או רק לקרן צדקה לעניים?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד אלול תשפ"ב 10:15

בס"ד


שלום וברכה


שמיטת כספים איננה שייכת למצוות הצדקה. דהיינו המצווה מתקיימת בחוב שהלווה חייב למלווה, לא משנה מי הלווה, אבל המלווה חייב לשמט את החוב. לאחר מכן הכסף מגיע לכל מטרה שתרצה ובלבד שיחשב צדקה, גם ישיבה היא מקום של צדקה מעולה. 


בברכת התורה והארץ

כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp