שמיטת כספים נדיבי ארץ

השאלה: יש לי קושי בהבנת נמיזם של נדיבי ארץ. א. נדיבי ארץ זו עמותה ולענ"ד יש מקום רב לדון אם חובות לעמותה משמטים כיון שאינו אדם אלא גוף מופשט. לענ"ד זה יותר מורכב מחברה בע"מ כי לחברה יש בעלים וחוקי החברות רק מגבילים אום אבל עמותה מלכ"ר אינה של חברי העמותה. ב. אם העמותה מחזיקה בכסף בשביל העניים הרי היא גבאי צדקה שאם חייבים לו כסף לצדקה מפורש שאינו משמט. ובנידון דידן שהוא חייב לאחרים האם זה ברור שזה משמט. אחד מרבני המכון ענה לי בע"פ שהכסף מזוכה עוד לפני ראש השנה לנזקקים וא"כ שתי השאלות נופלות רק חשוב לי לודא שזה כך.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה אלול תשפ"ב 0:08

בס"ד


שלום וברכה


בנדיבי ארץ ועד הצדקה חייב למלווה פרטי את הכסף ביום כט אלול תשפב. כך שבשעת שמיטת כספים המלוה הוא אדם פרטי והלווה הוא קופת צדקה, זה הפוך מהדיון בשו"ע שם המלווה היא הקופת צדקה והלווה פרטי ולכן שם כמסור לבית דין ואין שמיטת כספים אבל בנידון דידן המקרה הוא הפוך ומכיוון שחובת שמיטת כספים היא על המלווה (לא הלווה) אין כאן שאלה שחלה חובת שמיטת כספים. כתבת נכון שהדיון הוא כשחייבים לגבאי צדקה וכאן זה הפוך, כיוון שבתום מועד ההלוואה גוף הצדקה חייב כסף למלווה. 

אין כאן שאלת בע"מ כלל. 


כתיבה וחתימה טובה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp