דרך פשוטה לפטור עצמו מצורך בפרוזבול

השאלה:

למדתי שמלווה יכול פשוט לומר (אולי בפני שני עדים?) שהוא דוחה לאחר ראש השנה את זמן פרעון חובות הלווים כנגדו.
לכאורה, בזה פטר עצמו מהצורך בפרוזבול.
האם ניתן להיעזר בזה הלכה למעשה?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו

זה נכון שכל חוב שיגבה רק לאחר ראש השנה לא חלה עליו שמיטת כספים. זה נכון באופן ספציפי אבל אי אפשר לעשות זאת כתקנה.