היתר מכירה בשמיטה לחברה בע"מ

השאלה:

כבוד הרב,
אחד הפתרונות התמוהים לאיסור ריבית בקניית אגרות חוב, שהחברות הן בע"מ וישויות משפטיות נפרדות.
משום מה , יש כאלה שרואים בזה סיבה להתיר לקנות אג"ח שלהם ושזה עוקף את איסור ריבית. (זה תמוה כי אז זה היה אמור גם לעקוף את איסור גזל)

השאלה שלי, למה לא משתמשים בזה גם לעניין שמיטה.
למה לא מוכרים לחברה בע"מ, שאז גם לא מדובר בלא תחונם

התשובה

הרב יעקב אריאל |

התשובה לשאלתך טמונה בדבריך. לגבי איסורים איננו סומכים על כך
שבעלי המניות אינם חייבים באיסורים משום שהחברה בע"מ נחשבת
כישות עצמאית. זהו יצור פיקטיבי ועל כן הם עוברים באיסורים
כשותפים. רק עלענייני ממון יש מחשיבים חברה בע"מ לישות עצמאית,
כי הציביר מוכן להכיר ביצירה הפיקטבית הזאת ומוחל להם על ממונו.
אך לגבי איסורים עוברים כשותפים.
שאלתך נשאלה כבר לגבי אדמת קק"ל ואדמות ישובים שיתופיים וכן
ירושלים שלא נתחלקה לשבטים. עי' בספר השמיטה לרב טיקוצ'ינסקי.
וראה בספרי באהלה של תורה ח"א על הקיבוץ