כתיבת פרוזבול

השאלה:

קבלתי המחאות לתשלום בשנה הבאה (על הלואה שהלויתי לידיד) האם אני צריך לכתוב עליהן פרוזבול?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

צריך לברר בטיב ההמחאות הללו האם הן המחאות בטחון או המחאות לתשלום.

אם הן המחאות לתשלום אין צריך לכתוב על הלואות אלו פרוזבול כיון שאינן עומדות לפרעון כאשר יוצאת השביעית.

אולם אם הן המחאות בטחון ובעצם כבר חל זמן התשלום והלווה משלם כאשר הוא יכול וההחמאות הן מעין סנקציה עליו שאם לא ייפרע המלוה יפיד וכו', במקרה זה כבר הגיע מועד הפרעון וצריך לכתוב על הלואה זו פרוזבול.