מה לעשות עם הפרוזבול?

השאלה:

כנהוג בערב ראש השנה עשיתי פרוזבול עם 3 אנשים והם חתמו כדיינים/ עדים על הפרוזבול שלי.
ביקשתי שישמרו אצלם את המסמך, אך הם סרבו ובקשו שאקח אותו. כעת המסמך אצלי. האם יש צורך לשמור אותו? האם אפשר לגונזו? מה עלי לבצע ועד מתי?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו

יש להניחו בין כל המסמכים שאתה שומר, עד שיגמרו כל חובות השביעית.