פרוזבול לאדם שלא בפניו

השאלה:

קראתי שניתן לכתוב לאדם פרוזבול שלא בפניו.
האם זה אומר שאני חייב לכתוב פרוזבול לחברים וקרובים שאינם שומרי מצוות (גם אם לא ידוע לי שהם נתנו הלוואות למישהו)?
אם כן, האם אפשר לעשות זאת בלי לציין את שמותיהם או בלי עדים (כי אני מרגיש שזו פגיעה בפרטיות ויכול ליצור אי נעימויות לציין את שמותיהם בפני עדים בלי לקבל את רשותם)

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו

אין צורך להשתדל בכך, אולי כדאי להרים אליו טלפון ולומר לו שיעשה פרוזבול, אבל אתה אינך מחוייב בשבילו.