שתילה במצע מנותק בבית ספר

השאלה:

אני מורה לחקלאות בישיבה התיכונית סוסיא. אנחנו רוצים לעשות את החממה שלנו מצע מנותק לשמיטה. היא מונחת על משטח בטון, האם זה מספיק או צריך ניילון על הבטון? אם צריך, האם אפשר להקל בפרליג במקרה זה? לגבי זריעה ושתילה בשמיטה, בעציצים שבחממה, האם מותר ונכון לשתול עם תלמידים? כאמור מדובר בחממה לימודית ולא מסחרית. אודה לתשובה מפורטת כי השאלה לא פרטית אלא עם משמעות חינוכית והלכתית לרבים. תודה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח אדר תשפ"א 10:41

בס"ד


שלום וברכה


יש צורך בניילון כדי שיהיה מצע שאינו נקוב. 

במצע מנותק ובית אפשר להקל ליהודי שיזרע אפילו בשביעית, כך אנו מורים לגבי חקלאים שרוצים לשמור שביעית, אבל אנו מזקיקים מדין חומרא שאת הזריעה בלבד יעשה גוי. לגבי ילדים בבתי ספר יש לדון שמצד אחד אין כאן פרנסה ואוכל נפש אבל מאידך יש מקום ללמד ילדים ונערים שאפשר לשמור שביעית כהלכתה. על כן ראוי שאת השתילה עצמה יעשה גוי (תאילנדי וכדו') ובכך הם ילמדו שאפשר לשמור חקלאות בשביעית וזה מעלה גדולה לארץ ישראל ולקדושתה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

toraland whatsapp