תרומות ומעשרות ביבול עולי מצרים

השאלה: בקשר לתוצרת עולי מצרים, הפרשת תרומות ומעשרות

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח כסלו תשפ"ב 23:58

בס"ד


שלום וברכה


א. כל התוצרת בעולי מצרים נקטפת על ידי נכרים כך שאין מירוח ישראל ואין תרו"מ. יש שני חקלאים שיש להם לפעמים קטיף ישראל, ולכן בהם מפרישים על כל התוצרת שלהם. 

עוד יש להוסיף: 

ב. דעת המל"מ (שמיטה פ"ד הכ"ז) היא שבעו"מ אין צורך להפריש תרו"מ, אמנם ברמב"ם משמע להיפך. בכו"א בדרבנן לקולא. 

ג. דעת המהרי"ק (תרומות פ"א) שירק בחממה אין צורך בהפרשת תרו"מ. 

על כן כפי שכתבתי אין בעיה מעיקרא מכיון שלקיטה על ידי גוי ולא חל חיוב הפרשה, ואפילו יחוש אדם יש עוד שתי ספקות לפטור מהפרשה. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

toraland whatsapp