אני מנוי לקרן המעשרות של המכון. האם המנוי מטפל גם במעשר עני או רק במעשר שני? ומה עושים עם שמן תרומה שאין כהן שמעוניין בשמן.

השאלה:

שלום! 1.אני מנוי לקרן המעשרות של המכון. האם המנוי מטפל גם במעשר עני או רק במעשר שני? ואם לא, האם עלי לתת בפועל את מה שאני מעשר לעני ממש? יש לי גינה קטנה ואני מעשר כמויות מאוד קטנות... 2. כנל לגבי שמן זית. האם עלי לחפש עני כדי לתת לו כוס שמן זית? ואם לא מה הדרך האפשרית למעשר עני? בנוסף, ראיתי שצריך בשמן זית לתת לכהן את המעשר. אם אין בנמצא כהן שמעוניין בשמן זית להדלקת נרות. מה עלי לעשות עם השמן? תודה מראש

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"ג חשון תשפ"א 15:37

שלום

1. המנוי לבית האוצר מקיים ג"כ נתינת מעשר ראשון ללוי ומעשר עני לעני ע"י שעלות המנוי ניתן ללוי ולעני בתור הלוואה ובהיותך  מגדיר את מיקום המעשר ראשון או העני זוכה בזה הלוי והעני (מכח דין מכירי לויים ועניים) והלוי וכן העני מעוניין להשאיר את הפירות המעשר בידך בתור פרעון ההלואה שקיבל 

2. שמן תרומה יש לטמא את השמן קודם ההפרשה בעוד היותו טבל. ולאחר מכן לאחר ההפרשה ניתן לתת אותו לכהן לשימוש של הנאה דהינו הדלקת נרות שבת אך אסור לו להשתמש בשמן זה לאכילה. אם אין כהן ניתן לשפוך את השמן ע"ג אדמה ע"מ שלא יכשלו בזה אחרים.(מ"מ נראה לי שניתן למצוא בקלות כהנים המעוניים בשמן להדלקת נרות שבת, ובטרחה מועטה תזכה לקיים מצות נתינת התרומה לכהן) 


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי