ברכה על פירות

השאלה:

פרי הפסיפלורה גדל על גדרות הבתים כצמח מטפס
1 איזו ברכה מברכים עליו?
2 אם מפוזר הוא מחוץ לשטח הבית האם יש לעשר אותו?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

יש אומרים שדינו כעץ, ועל כן צריך לשמור בו שלש שנות ערלה ורק בשנה הרביעית הוא נטע רבעי ואפשר לאכול. ויש מקילים להחשיבו כירק (הגר"ע יוסף שליט"א), וממילא צריך לעשרו כירק. השנה היא שנת מעשר עני.

לגבי השאלה. לא הבנתי האם הוא הפקר או לא, דהיינו לשיטות שלא נוהגים בו ערלה ואפשר לאכול בתוך ג' שנים, אם הוא הפקר הרי שאין בו מעשרות, אולם אם איננו הפקר אלא שייך לאדם מסויים, אפילו שהוא בגינה יש להפריש.

בזמן שאפשר לאוכלו ברכתו אדמה.

כתיבה וחתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

toraland whatsapp