האם בצל ירוק דומה לכוסבר

השאלה:

שלום,

נראה שבכוסבר לא מדובר צירוף של שני גבעולים. "עלה" נקרא כשמוציאים את כל הפקעת, שהרי אף אחד לא קוטף גבעול אחד של כוסברה אלא רק את כל הפקעת. וזה דומה לפרי שקוטפים אותו אחד אחד.
על כן לכאורה אפשר לומר שבבצל ירוק כל עלה נקרא שקוטפים את כל הבצל.

ושמא זה יהיה תלוי בשאלה אם קטף חצי פרי, והשאיר את חציו השני על העץ. ולאחר מכן קטף את החצי השני וצירפם בידו. האם זה נחשב למירוח? נראה לענ"ד שלא.
ה"ה כשקטף שני גבעולים וצירפם בידו, שלא יחשב מירוח.

מה דעת כה"ר?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

עלה הוא גבעול, כפי שמבואר שם במשנה (מעשרות פ"ג ה"ט) כשדנים על גרגר מתוך אשכול ענבים. פרט (גרעין) מתוך רימון, כך גם עלה הוא גבעול אחד מתוך הצמח שנקרא כוסבר. הדבר פשוט.

שבת שלום
בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון