האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות בצפון רמת הגולן?

השאלה:

שלום. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות בצפון רמת הגולן? תודה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | י"ד אב תשע"ט 8:53

שלום

להלן פרטי ההלכה מספר הלכות הארץ (בהוצאת המכון)

. פירות שגדלו במקומות שונים בארץ

א.  פירות שגדלו בארץ ישראל בתוך 'גבולות עולי בבל' – חייבים בתרומות ומעשרות בברכה.[1]

ב. פירות וירקות שגדלו בארץ ישראל בתוך 'גבולות עולי מצרים' – חייבים בתרומות ומעשרות ללא ברכה[2] מלבד דגן, תירוש (יין) ויצהר (שמן זית), שנהוג לברך על ההפרשה מהם.[3]

ג. בצד הצפוני של ארץ ישראל כמעט שאין משמעות לחלוקה שבין גבולות עולי בבל לבין גבולות עולי מצרים ונהוג לברך על ההפרשה בכל הגידולים מאזור הצפון.[4]


[1] רמב"ם שם.

[2] בכך נחלקו קדמונים: לדעת רב נטרונאי גאון (תשובות, הוצאת אופק, עמ' 421) וסמ"ג (עשין קלג, מהד' שלזינגר, עמ' עח-עט), גידולים שמקורם ב'גבולות עולי מצרים' פטורים מתרומות ומעשרות. ולדעת הרמב"ם (הל' תרומות פ"א ה"ה) ועוד ראשונים, גידולים אלו חייבים. לכן מפרישים ללא ברכה.

[3] כפתור ופרח פ"ה (הוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות, עמ' סח-סט).

[4] מלבד בית שאן, עי' רמב"ם הל' תרומות שם. בצד המערבי נהגו לברך על ההפרשה עד ראש הנקרה ובצד המזרחי נהגו לברך גם ברמת הגולן.

toraland whatsapp