האם צריך לעשר ירקות ? או שמעשרים רק פירות?!

השאלה:

האם צריך לעשר ירקות ? או שמעשרים רק פירות?!

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | כ"א אב תשע"ט 12:47

יש להפריש תרומות ומעשרות מכל דבר הנאכל שגידולו מן הארץ .

אלא שדגן תירוש ויצהר הוא חיוב מדאורייתא וירקות חיובו מדרבנן.


toraland whatsapp