הפרשה מתפוזים על לימונים

השאלה: גדל לנו בגינה עץ תפוזים שהניב פירות חסרי טעם. מומחה בפירות הדר הרכיב לנו על העץ לימון ותפוז. האם ניתן להפריש מהלימונים על התפוזים או להפך (גדלים על אותו עץ) האם ייתכן והפירות אינם שייכים לאותה שנת מעשר? כל טוב אפרים

התשובה

הרב יואל פרידמן | ה' אב תשע"ט 10:40

שלום רב, 

א. לענ"ד אסור להרכיב גם לימון וגם תפוז על כנה אחת של הדרים כיוון שלהרבה פוסקים זה מין באינו מינו ואף החזון איש אינו מקל אלא מחמת הספק. בנוסף כשרואים סוגי פירות שונים על עץ אחד אין לך מראין העין גדולה מזו (וזו כלל גדול בכלאיים כמבואר ברמב"ם הל' כלאיים פ"ג), ראה מאמרי באמונת עתיך 18 קישורית מצ"ב.

ב. לגבי הפרשת תרומות ומעשרות - אמנם הלימונים והתפוזים גדלים על עץ אחד אך כידוע השפעת הכנה על הרוכב היא אפסית (בוודאי אין השפעה תורשתית, ראה במאמר אג' יהודה הלר אמונת עתיך 122 מעמ' 71 בפרט בהערה 1קישורית מצ"ב). לכן יש להתייחס לתפוז בנפרד וללימון בנפרד. כיוון שלהרבה דעות אין הם נחשבים מין אחד על כן אין להפריש מן הלימון על התפוז וכן להפך גם אם גדלו על עץ אחד - אלא על הלימון לחוד ועל התפוז לחוד. 

בברכת התורה והארץ, 

יואל פרידמן

toraland whatsapp