חיוב הפירות במעשר

השאלה: פירות שאני קוטף לפני טו בשבט השנה מחוייבים במעשר שני או מעשר עני

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ג' שבט תשפ"א 20:00

שלום וברכה

פירות מחויבים במעשר לפי זמן החנטה שלהם. פירות שחנטו בין טו בשבט תש"פ ועד טו בשבט תשפ"א מחויבים במעשר שני. הפירות שיחנטו לאחר טו בשבט הקרוב , תשפ"א, יהיו חייבים במעשר עני. בירקות הזמן הקובע למעשר הוא הלקיטה. מה שנלקט ויילקט בין ראש השנה תשפ"א ועד לסוף השנה מחויב במעשר עני.

בברכה

מוטי שומרון