מהי הכמות שיש להוציא לתרומה ותרומת מעשר

השאלה:

שלום רב יש לי בערך שקית או שתיים של שעועית מש (לוביא). איך אני מחשב את הכמות של המעשרות? אני צריך לספור תרמילים/גרעינים אחד ממאה? או איך זה בדיוק עובד? זה בתוך התרמילים. גמר המלאכה הוא ההפרדה של הגרעינים מהתרמילים? (אציין שחלק מהתרמילים כבר שחורים מבחוץ, ככה שהם לא ראויים לאכילה אלא רק הגרעינים עצמם). תודה רבה אשוריה

התשובה

רבני מכון התורה והארץ | ג' כסלו תשפ"א 13:25

שלום

בשעת הפרשת תרו"מ אנו  מפרישים ומסירים את התרומה גדולה ותרומת מעשר.

אכן לתרומת מעשר יש מידה מדוייקת מעשר מן המעשר, אך תרומה גדולה מדין תורה אין מידה מדוייקת וניתן לתת כמה שרוצים. לכן כיום שאנו מפרישים תרו"מ ומסירים את התרומה ותרומת מעשר ,יש להפריש קצת יותר ממאית ואין צורךבמידה מדוייקת ,רק שיהיה יותר ממאית. ע"מ שהמאית המדוייקת תהיה לאחר אמירת הנוסח תרומת מעשר והיתרה תהיה התרומה גדולה.

לכן יש להוציא כמו גדולה ממאית מין המינים הראויים לאכילה ולומר נוסח הפרשת תרומות ומעשרות.


בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

toraland whatsapp