מטבעות מעשר שני

השאלה: שלום שאלה בעניין מטבע לתרומות ומעשרות לא ידעתי על האפשרות למנוי והיו לי מטבעות שחיללתי עליהן מחוסר ידיעה חיללתי אותן כך שאינן ברות שימוש איני מתכוון לחזור על כך אולם מה עלי לעשות עם המטבע הנ"ל?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | ד' אב תשע"ט 10:46

לא מובן משאלתך מה מצב המטבעות. אם הן קדושות בקדושת מעשר שני, תיקח שלש כפות סוכר שים אותן בצלוחית, תאמר בקול: המטבעות הללו מחוללות על הסוכר ותשטוף את הסוכר לתוך הכיור והמטבעות חולין ויכול להניחם בארנקך.  

toraland whatsapp