מעשר בהדרים בשמיטה

השאלה: יש לי עצי הדר בגינה. האם צריך לקחת מעשר מהפירות בשנת שמיטה?

התשובה

אגרונום מוטי שומרון | ח' אייר תשפ"ב 21:42

שלום וברכה

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בעצי  פרי נקבע לפי מועד החנטה. לכן פירות ההדר שחנטו בשנה השישית חייבים בתרומות ומעשרות למרות שהם נקטפים בשמיטה. מאידך פירות ההדר שחונטים בשמיטה פטורים מתרומות ומעשרות למרות שהם נקטפים, בד"כ , בשנה השמינית. יש לנהוג בהם קדושת שביעית.

בברכה

מוטי שומרון

toraland whatsapp