מעשר שני בפחות משווה פרוטה

השאלה: האם על תות שדה יחיד אפשר לעשות מעשר שני??

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | י"ג תמוז תשפ"ג 22:01

ב"ה אור לי"ד תמוז ה'תשפ"ג


שלום וברכה 

בתשובה לשאלתך.


אכן קיימת חובת הפרשת תרומות ומעשרות על כל כמות של פירות.

אולם קיימת בעיה לגבי פדיון מעשר שני, אם הוא פחות משווה-פרוטה. כיוון שיש הסוברים שלא ניתן לחלל מעשר שני על פחות משווה-פרוטה, ויש הסוברים שצריך שגם ב"חומש" של המעשר יהיה שווה פרוטה.

אולם בפשטות לדעת הרמב"ם אין חשש כזה.

למרות הזאת מקובל להחמיר בכך לכתחילה. אך גם לדעת הסוברים שהדבר בעייתי, מגבלה זו קיימת דווקא כשהמטבע "ריקה". אבל ניתן לחלל מעשר שני שהוא פחות בשווה-פרוטה על מטבע שכבר חיללו עליה מעשר שני בפעמים קודמות. וזה נקרא בלשון חז"ל "מעות הראשונות", ובתנאי שזה יהיה לפחות באותה דרגת חיוב.

מכאן נוצר הביטוי "פרוטה חמורה", כלומר, מטבע שכבר יש בו מעשר שני בדרגת החיוב הגבוהה ביותר, ומשום כך ניתן יהיה לחלל עליה מעשר שני מכל הסוגים.  

לפי זה לכתחילה כאשר מפרישים תרומות ומעשרות על תות אחד, צריך לפדות אותו על מטבע שכבר חיללו עליה מעשר באותה דרגת חיוב. כי המעשר שני של תות אחד בדרך כלל הוא פחות משווה פרוטה שהיום שווייה עשר אג'.

חשוב לציין שבמטבעות של בית האוצר יש "פרוטה חמורה" לצורך מקרים כאלו שמפרישים מעשר שני מכמויות קטנות של פירות.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp