הפריש בטעות מעשר שני - בירור

השאלה:

שלום וברכה
הרב השיב לשואל כי מי שהפריש מעשר שני במקום מעשר עני יישאל על המעשר-שני ויפריש מעשר עני.
לא הבנתי מדוע יש לצורך להישאל, הלא אין המעשר-שני חל כלל (ואם יש ספק כלשהו שמא הוא חייב בו - מדוע יישאל).
ובכלל, מה צורך בשאילה מאחר אם הוא כבר פדה אותו על פרוטה.
בתודה על כל התשובות.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

צדקת, אין צורך להשאל .

גמר חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון