חומש בפדיון מעשר שני

השאלה:

שלום הרב
אני לומד משנה מסכת מעשר שני ופרק ד ישנה הלכה שאדם שפודה מעשר שני שלו חייב בחומש לעומת מי שפודה מעשר שני שלא שלו שאינו חייב בחומש.
מקור לדין זה מן הפסוק (ויקרא כז, לא) "ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו". אשמח להבין חוץ מגזרת הכתוב מה הסברא? למה דווקא במעשר שלך אתה חייב חומש? אשמח אם הרב יביא מקור לסברא.
תודה רבה

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'

הוספת חומש נוהגת במספר דברים כגון: אוכל תרומה, תרומת מעשר, חלה ביכורים. פודה הקדש, כל דבר ששייך לאדם עצמו אנו רוצים שההקדש יקבל יותר משוויו, ובהוספת חומש יש כאן מצד אחד מניעה שלא יחלל ויפדו כל דבר אלא כשיש צורך וכן ההקדש מקבל תוספת.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

toraland whatsapp