חילול מעשר שני למעשה

השאלה:

חיפשתי במאגר איך לחלל מעשר שני בעצמי, ושם רק הפנו או ל"מכון התורה והארץ" ל"בית האוצר" או לתקליטור שלהם. אני מבקש אם הרב יוכל להסביר לי בדיוק איך אוכל לחלל בעצמי, ואת הנושא של פרוטה חמורה. ככה שאוכל להפריש לבד בבית.

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שלום וברכת ד'


חילול מעשר שני פירושו שאת המעשר שני הנמצא בפירות מחללים על פרוטה, ולצורך כך יש ליחד מטבע שיש בה לפחות פרוטה ורבע, הצורך הוא מכיוון שהפודה מעשרותיו צריך להוסיף חומש, שהוא רבע מכמות הפרי, דהיינו רבע מהכמות של הפירות היא חומש מלבר, ולכן צריך לפדות את המעשר ורבע על פרוטה ורבע. שווי הפרוטה הוא בימנו כ-3 אגו', וממילא צריך לקחת כ- 5 אגו' לכל פדיון מעשר שני. ויאמר מה שקבעתי למעשר שני ועוד רבע ממנו הרי הוא מחולל על פרוטה ורבע. את המטבע יש לשמור ולחלל ולבער בזמן הביעור (פסח שנה רביעית ושביעית).
דיני פרוטה חמורה אי אפשר להסביר בקצרה, אנא תדאג להשיג את התקליטור של תרומות ומעשרות של מכון התורה והארץ (0507598017 - נורית) ושם יש הסבר גם לפרוטה חמורה.

בברכת שבת שלום
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

toraland whatsapp