?כמה פעמים לחלל על מטבע

השאלה:

כמה פעמיים אני צריך לחולל על מטבע בכדי לקיים תרומות ומעשרות. מה אני עושה אחר כך למטבע?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד

שווי הפרוטה כיום הוא כ- 3 אגו' על כן אדם יכול להפריש לפי ערך המטבע שברשותו, כגון על שקל יכול לפדות כ 30 פעם. אין מספר הפרשות וחילולים מינימלי, אלא אדם יכול להפריש מספר פעמים עד שתמלא המטבע ברשותו, ולאחר מכן יוכל לפדות מטעה זו על פרוטה אחרת ולהתחיל לחלל על פרוטה במטבע חדשה. הרוצה לחסוך לעצמו את הטיפול עם המטבע יכול לפנות לבית האוצר שליד מכון התורה והארץ, (אנו מקווים שתוך שבוע יוכלו להצטרף גם מנויים חדשים) ולהצטרף למנויים שבית האוצר מחזיק בעבורם מטבע.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

toraland whatsapp