מי שהפריש מעשר שני במקום מעשר עני

השאלה:

מה צריך לעשות מי שהפריש בימים אלו מעשר שני במקום מעשר עני?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

ישאל על המעשר שני ויפריש מעשר עני.

גמר חתימה טובה
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון