פדיון מספר פירות על פרוטה- המשך

השאלה:

אל כבוד הרב אריאל,שלום.
בהמשך לשאלתי הקודמת.
א. כשיש לי 10 סוגי פירות וירקות ואני מחלל את המעשר שני
ומספק גם נטע רבעי האם המשמעות
היא שאם אכן אחד מהפירות היה רבעי א"כ נתפסו שתי פרוטות אחת
על מעשר שני ואחת על נטע רבעי
וא"כ בכל פעם שאני מעשר פירות אני צריך לסמן לי התפסה של שתי
פרוטות מספק או שזה לא משנה ועל כל חילול נחשיב פרוטה אחת.
דהיינו גם הרבעי וגם המעשר נתפסים על פרוטה אחת.

ב.האם כשאני קונה בשוק אפשר שלא להתייחס בכלל לאפשרות שיש
בהם רבעי שהרי זה ספק יותר רחוק מהמספק שהפירות לא מעושרים.
אם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים אבקש לציין זאת.
בתודה ובברכה

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. הכל נתפס בימינו בפרוטה אחת.
ב. כיון שההפרשה על פירות בשווקים נעשית לפעמים מספק, שהרי חלק
מהפירות הגיעו מעושרים מן הראוי להזכיר אף את האפשרות שחלקם רבעי.
לא ידועים לי הבדלים בין ספרדים לאשכנזים בשאלות אלו. 

 

 

toraland whatsapp