פדיון מספר פירות על פרוטה

השאלה:

שלום
א.אם אני קונה בשוק 10 מוצרים של ירקות ופירות כשאני פודה את
המעשר שני שבהם ביחד האם נתפסת פרוטה אחת מתוך המטבע שברשותי
על כולם או נתפסים 10 פרוטות מהמטבע שברשותי
ב.האם אני יכול לחלל קדושת נטע רבעי על פרוטה מאותה מטבע
שאני מחלל בה את המעשר שני
ג.כשאני קונה בשוק 10 סוגי פירות ומספק אני מחלל קדושת רבעי על
כל הפירות האם יתפסו 10 פרוטות או פרוטה אחת במטבע
אבקש גם לפי הספרדים וגם לפי האשכנזים
בתודה ובברכה

 

 

 

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. פרוטה אחת, מכיון שבזמננו איננו אוכלים מע"ש ורבעי בירושלים,
וע"כ יכול לפדות הרבה פירות בפרוטה אחת.
ב. מותר.
ג. נתפסת פרוטה אחת כמו בתשובה א.

 

toraland whatsapp