פדיון מעשר שני בפחות משווה פרוטה

השאלה:

האם ניתן לחלל מעשר שני ממספר סוגים של פירות, כשבכל אחד מהם לכשעצמו המע"ש אינו שווה פרוטה אבל יחד הם שווים פרוטה, ומחללים אותם יחד על פרוטה במטבע שאין בו פרוטה חמורה.

 

התשובה

הרב יעקב אריאל |

יש מחמירים שלא אבל בדיעבד המע"ש פדוי.