פדיון מעשר שני על מטבע

השאלה:

אני מייחד מטבע לפדיון מעשר שני. אם באותו מעמד אני מפריש לשני מינים שונים, צריך שתי פרוטות משווי המטבע או מספיק פרוטה אחת לשני המינים?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

אנו נוהגים שבאותו מטבע מייחדים פרוטה לזה ופרוטה לזה, ואין צורך שתי מטבעות שונים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון